SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kämpinge GF
Gymnastik

GDPR - NY DATASKYDDSLAG INOM EU SEDAN DEN 25 MAJ 2018
2018-09-17 10:58

Kämpinge GF är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Genom att vara medlem i Kämpinge GF samtycker ni till att vi använder uppgifterna i vårt register. 


Om ni inte godkänner att du eller ditt barn får vara med på eventuella bilder i föreningssamband  t.ex. på Kämpinge GF:s  hemsida eller sociala medier ber vi er kontakta kansliet på mail info@kampinge.com


INTEGRITETSPOLICY


Kämpinge GF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen bedriver idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet, behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlems relaterade ekonomiska transaktioner.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om

tävlingslicens till SF/SDF. 

Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökning behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. 

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland

annat Riksidrottsförbundet och Vellinge kommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens tränings- och lägerverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar och uppvisningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med

behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina

personuppgifter. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 


Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling kontaktar du kansliet på

info@kampinge.com Nyhetsarkiv
VARMA TACK2024-05-06 13:31
DAGLÄGER 20242024-04-05 15:25
TJEJTRUPP 2010 TÄVLING2023-03-08 13:26
PARKOUR I KÄMPINGE GF2021-03-04 14:27
2020-10-12 17:46
2019-02-14 08:56
Alla Kan Gympa2018-01-11 15:09
 
Senaste Nytt på FB!
Sponsorer