Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kämpinge GF
Gymnastik
VÄLKOMMEN!
Välkommen till Kämpinge GF!

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!

Kämpinge GF är en internationellt känd förening i gymnastik- och hopprepsvärlden.
Grunden till vår fina gemenskap och våra framgångar kan förklaras med vårt motto:

BREDDEN-GLÄDJEN-ELITEN!


Läs mer om föreningen här

SKÅNSKT MÄSTERSKAP I PARHOPP SÖNDAGEN DEN 21 OKTOBER
2018-10-15 10:59
Söndagen den 21 oktober är det Skånskt mästerskap i parhopp i Kämpingehallen.

På förmiddagen går Vikingahoppet - en enklare tävlingsklass för de som precis kommit igång med tävling.
Vikingahoppet startar klockan 9.30 och varar fram till ca 11.30.

På eftermiddagen går tävlingsklasserna Ungdomshoppet, JSM och SM.
De tävlingarna startar ca 12.00 och varar fram till ca 15.00.

Denna dag är alla ordinarie gruppers träningar i Kämpingehallen/Sandeplanshallen inställda fram till klockan 16.30. 
OBS! Alla kan gympa och Salto-gruppen har träning som vanligt.
Gruppträningarna Hopprep motion, Spinning och Yoga är som vanligt.
GYMNAESTRADAN I DORNBIRN 2019
2018-09-21 09:56

Nu är det mindre än ett år kvar till World Gymnaestrada 2019 i Dornbirn, Österrike. En Gymnaestrada samlar omkring 20 000 gymnaster från runt 50 olika länder.

En Gymnaestrada innehåller inga tävlingar, men massor av fantastiska gymnastikuppvisningar med olika inriktningar från många delar av världen. Under en vecka genomförs över 1 000 uppvisningar i en mångfald som saknar motsvarighet.

Varje dag kommer det att genomföras uppvisningar i åtta parallella mässhallar från kl. 09.00 – 17.00. Det är uppvisningar på gator och torg, stora galauppvisningar varje kväll samt mycket glädje, samvaro och social gemenskap.
Idén till Gymnaestradan kommer ursprungligen från de svenska Lingiaderna som arrangerades i Stockholm 1939 och 1949.

 

Kämpinge satsar på att delta med en eller två uppvisningsgrupper. En uppvisningsgrupp består av 50–100 gymnaster. Gruppen genomför tre uppvisningar inomhus (10–15 min) som ska spegla gymnastikens olika utryck och former med eller utan redskap.
Kämpinge kommer också vara representerat på Nordisk afton – de nordiska ländernas gemensamma galauppvisning.

I samband med anmälan betalar varje deltagare 500 kr. BANKGIRO 700-8881
Anmälningsavgiften är en bekräftelse och ett förskott på deltagaravgiften. Deltagaravgiften kommer delas upp på två fakturor (december-18 och maj-19).
Deltagaravgiften är 504 Euro. I det ingår deltagarkort, skolsalslogi, frukost och lunch. Därtill kommer resa och gemensamma Sverige-kläder.

Föreningen subventionerar priset med 1000kr/deltagare.

 Anmäl er senast den 1 oktober till Liv, Ann eller Kajsa.

 

 

GDPR - NY DATASKYDDSLAG INOM EU SEDAN DEN 25 MAJ 2018
2018-09-17 10:58

Kämpinge GF är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Genom att vara medlem i Kämpinge GF samtycker ni till att vi använder uppgifterna i vårt register. 


Om ni inte godkänner att du eller ditt barn får vara med på eventuella bilder i föreningssamband  t.ex. på Kämpinge GF:s  hemsida eller sociala medier ber vi er kontakta kansliet på mail info@kampinge.com


INTEGRITETSPOLICY


Kämpinge GF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen bedriver idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet, behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlems relaterade ekonomiska transaktioner.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om

tävlingslicens till SF/SDF. 

Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökning behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. 

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland

annat Riksidrottsförbundet och Vellinge kommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens tränings- och lägerverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar och uppvisningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med

behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina

personuppgifter. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 


Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling kontaktar du kansliet på

info@kampinge.com 


GRUPPTRÄNING - MOTION HT 2018
2018-08-23 10:19
GRUPPTRÄNING

Måndag
10:00-11:00 Seniorgympa (Kämpingehallen)
18.30-19.30 Gympa utan hopp (Blå salen)
19:00-20:00 Karlgympa (Sandeplanshallen)
19:00-20:00 Klassisk Svettisgympa (Kämpingehallen)
20:00-21:00 Järngympa (Kämpingehallen)

Tisdag
10:00-11:00 Seniorgympa (Kämpingehallen)
18:00-19:00 Spinning (Blå salen)
19:00-20:00 Karlgympa Senior (Lilla Sandeplan)
19:15-20:30 PowerYoga (Blå salen)
20:00-21:00 Styrka & Smidighet (Kämpingehallen)

Onsdag
09:00-10:00 Spinning (Blå salen)
10:00-11:00 Styrka & Rörlighet,senior (Kämpingehallen)
18:00-19:00 Löpning (Kämpingehallen)
18:00-19:00 Zumba & Styrka (Kämpingehallen)
19:00-20:00 Yoga (Blå salen)
20:00-21:00 HIT - High Intensity Training (Lilla Sandeplan)

Torsdag
09:45-11:00 Gympa & Spinning, senior (Kämpingehallen)
18:00-19:00 Yoga (Blå salen)
19:15-20:00 Spinning (Blå salen)
20:00-21:00 Cirkelgympa (Kämpingehallen)

Fredag
09:30-10:30 Lätt & Lagom spinning, senior (Kämpingehallen)
17:00-18:00 Spinning & Sculp, Intervall (Blå salen)

Lördag
10:15-11:15 Kangoorobic (Kämpingehallen) Start den 8 september.
16:00-17:00 Spinning & Styrka (Blå salen)

Söndag
10:00-11:00 Stavgång (samling vid Kämpingebryggan)
15:30-16:30 Hopprep motion (Kämpingehallen)
16:00-17:00 Spinning (Blå salen)
17:30-18:30 Yoga (Blå salen)

VÄLKOMNA

* Med reservation för ändring

SM I HOPPREP, HELSINGBORG 6-7 JULI
2018-07-10 14:35
Svenska juniormästare 2018 och svenska mästare 2018, lag
I helgen gick SM i hopprep under SM-veckan i Helsingborg.
Kämpinges hoppare visade prov på fin form inför kommande VM i Shanghai i juli.
Fem Kämpinge lag kämpade hårt om SM-titeln.
Segrande ur striden och fortsatt svenska mästare blev Isa Vigren, Julia Nydemark, Marina Jalkell och Smilla Eliasson.
Svenska juniormästare i lag blev Emmi Frostensson, Felina Dahlquist, Linnea Palade, Meja Hedin och Mira Larsson.
Stort grattis till de vinnande lagen och tack alla hoppare för spännande tävlingar!

Individuella mästare i seniortävlingarna blev Elin Söderlund på damsidan och Felix Vigren på herrsidan.
Louise Sigsjö blev svensk  juniormästare.

Föreningen är väldigt stolt över alla duktiga hoppare.
Bra jobbat!

För fler resultat från tävlingarna i helgen, gå in på DOKUMENT.

 
Senaste Nytt på FB!
Sponsorer